Wstępne konsultacje rynkowe / Dialog techniczny

28.10.2022 OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w sprawie zakupu niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: LP.281.180.2022

Wynik postępowania