ZAMÓWIENIA

02.04.2021 Zakup i dostawa urządzenia do serwisowania hamulców BRAKE MATE

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.33.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/25683/details