ZAMÓWIENIA

06.05.2021 Wykonanie etapu 1 - ,,Bramkowe wejścia z kontrolą dostępu od strony północnej – wejście boczne i wejście główne z dostępem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (...)

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.49.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/27797/details