ZAMÓWIENIA

06.05.2021 Sukcesywne dostawy narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi, materiałów ściernych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.51.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/27798/details