ZAMÓWIENIA

09.06.2021 Sukcesywne dostawy styków do wagonów tramwajowych E1, EU8N, GT8S eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.65.2021

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/30638/details