ZAMÓWIENIA

20.07.2021 Mycie infrastruktury przystankowej (wiata, słupek, ramka, gablota rozkładowa, gablota reklamowa, kosz, ławka, sofa) oraz usunięcie śniegu z ławki, usunięcie śniegu z dachu wiaty

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.84.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/34481/details