ZAMÓWIENIA

08.09.2021 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej SIKA

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.101.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/38551/details