ZAMÓWIENIA

20.09.2021 Zimowe utrzymanie obiektów MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.111.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/39596/details

Wynik postępowania

dotyczy zadań 1, 2, 6