ZAMÓWIENIA

20.09.2021 Regeneracja gablot reklamowych zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.113.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/39618/details