ZAMÓWIENIA

13.10.2021 Sukcesywne dostawy części marki Mercedes

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: Lp.281.121.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/41815/details