ZAMÓWIENIA

13.10.2021 Opróżnianie, czyszczenie, konserwacja oraz przegląd eksploatacyjny separatorów, osadników i odwodnień liniowych w obiektach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.116.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/41827/details