ZAMÓWIENIA

24.11.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu miejsca pod stanowisko ładowania przeniesione z ul. Jana Brożka na ul. Walerego Sławka oraz na dostosowaniu stanowiska ładowania przy ul. Pia

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.147.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45964/details