ZAMÓWIENIA

12.01.2022 Sukcesywne dostawy nowych artykułów eksploatacyjnych (tonery, tusze, głowice, zestawy czyszczące, taśmy barwiące itp.) do drukarek, kopiarek, itp. oraz nośników danych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.182.2021

 SIWZ wraz z załaczniami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/49788/details