ZAMÓWIENIA

21.06.2022 Regeneracja mostów napędowych ZF AV 132/80

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.121.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/64324/details