ZAMÓWIENIA

29.07.2022 SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH DLA POTRZEB MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO S.A. W KRAKOWIE

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.143.2022

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/68255/details