ZAMÓWIENIA

23.09.2022 Leasing 8 sztuk autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.168.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,101115,ad1e69db6c42811a2afa382733f2e0a5.html

Pliki

ogłoszenie o zamówieniu