ZAMÓWIENIA

22.11.2022 Prowadzenie obsługi informatycznej oraz świadczenie prac konfiguracyjnych i usług serwisowych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.197.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,108854,21271c8106d28df08af8204272fcbebb.html