ZAMÓWIENIA

24.01.2023 Dostawa licencji Microsoft

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.5.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiajacego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,115747,7a5aab3230f44e5cb36bee3e5c56d83b.html