ZAMÓWIENIA

24.01.2023 „Sukcesywne dostawy części producenta Cummins do autobusów”

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.15.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepne sa na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,115757,838eb2257189336330b064b3b3459692.html