ZAMÓWIENIA

28.02.2023 Sukcesywne dostawy czynnika chłodniczego R134A do klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.46.2023

 SIWZ wraz z dokumentacją dostępna jest na  Platformie Zakupowej zamawiającego, pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,119739,4438451b0c4dc472808245fac987e473.html