ZAMÓWIENIA

21.03.2023 Sukcesywne dostawy części producenta Solaris do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.49.2023

 SIWZ wraz z załaczniaki dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,122214,9b15ccafecd090437899d2655d9a0e8a.html