ZAMÓWIENIA

21.03.2023 Sukcesywne dostawy wkładek z łącznikiem i bez łącznika do kół tramwajowych typu BOCHUM 54

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.64.2023

 SIWZ wraz z dokumentacją dostępny jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)