ZAMÓWIENIA

12.09.2023 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Wczasowego „Patrycja” w Zakopanem.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.146.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,140203,b3e70d072fc648f6934c288e44f5c35e.html