ZAMÓWIENIA

24.01.2024 Retrofit magazynów energii w autobusach Solaris

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.174.2023

SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,154690,bd4c5735cb8081ca23461ac8a0311695.html