ZAMÓWIENIA

21.02.2024 Budowa stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową stacji transformatorowej Etap 1.1 i 1.2

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.16.2024

 SWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,157354,2fc44f27e60b5312550b83385a8e44cc.html