ZAMÓWIENIA

05.03.2024 Wykonanie regeneracji szczotek do myjni automatycznych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.31.2024

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,158662,8ef09921a7be4d43df409864581db271.html