ZAMÓWIENIA

05.03.2024 Sukcesywne dostawy czynnika chłodniczego R134A do klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.40.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,158709,932a6e8fc3969510c9de8faaeffa8bea.html