ZAMÓWIENIA

06.03.2024 Dostawa i montaż urządzeń lokalizacyjnych w pojazdach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.30.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,158723,b10c0943b7e0a46ff771c1c47c53c1a7.html