ZAMÓWIENIA

12.03.2024 Sukcesywne dostawy olejów przeznaczonych do pojazdów komunikacji miejskiej eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.45.2024

 SIWZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawiajacego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,159478,13c766d718f97117f7f3e6581f6ad970.html