ZAMÓWIENIA

13.03.2024 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.34.2024

 SWZ z załacznikami dostępna jest pod linkiem:

 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,159612,0f373abe9f65a1d8d4a0eefbfc94710f.html