ZAMÓWIENIA

14.03.2024 Dostawa 13 sztuk automatów biletowych na potrzeby bieżącego funkcjonowania SO 3 sztuki BM-06 oraz 10 sztuk BM-102

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.28.2024

 SIWZ z załącznikami jest dostępna pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,159795,11a1cae541d769b9f3f3da68afc4feee.html