ZAMÓWIENIA

18.03.2024 Wykonywanie usług lakierniczych w zakresie malowania taboru tramwajowego i związanych z nimi prac blacharskich oraz usług lakierniczych w zakresie budowlanym

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.38.2024

 SWZ wraz z załącznikami dostępna pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,160084,2723c19fa150710061e7049b99bdc955.html