ZAMÓWIENIA

04.04.2024 Sukcesywne dostawy części mechanicznych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.49.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,161706,cb6f07422467c768f954ce9063a99b60.html