ZAMÓWIENIA

05.04.2024 Sukcesywne dostawy akumulatorów stosowanych w taborze autobusowym, tramwajowym oraz w pojazdach obsługi zaplecza

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.53.2024

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny na platformie 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,161724,c4b4c5420a5f7ef0f2be77630d5946e3.html