ZAMÓWIENIA

16.04.2024 Wykonywanie usług poligraficznych związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.60.2024

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,162889,ff861e830d089c8a2a129ecccf9297d2.html