ZAMÓWIENIA

24.04.2024 Sukcesywne dostawy styków do wagonów tramwajowych E1, EU8N, GT8S eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.65.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,163631,07fa341b076f99613b029a3c923f60be.html