ZAMÓWIENIA

15.05.2024 Dostawa frezarki uniwersalnej UWF 150V z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi - SERWONAPĘD BERNARDO wraz z dodatkowym wyposażeniem

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.71.2024

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem: 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,165337,d8a9259d8d85127ae00b0c07c742a24b.html