ZAMÓWIENIA

17.04.2015 Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną wraz z systemem ładowania

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-170/14

Wynik postępowania