ZAMÓWIENIA

14.03.2016 Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-154/15