ZAMÓWIENIA

24.12.2019 Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.221.2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez platformę zakupową Zamawiającego – moduł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23 03 2020r

Pliki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO UPUE 20.12.2019 r.

sprostowanie ogłoszenia o zamoweniu wyslane do UPUE 22 01 2020r.