Menu dla Pasażera - szczegóły

Jelcz M120

Jelcz M120 - Zakłady Samochodowe Jelcz, Jelcz - Laskowice (1994 r.)

Autobusy Jelcz 120M produkowane przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe powstały w wyniku modernizacji produkowanego od połowy lat 70. ubiegłego wieku autobusów Jelcz Pr110 powstałych na licencji francuskiego Berlieta. W 1993 roku MPK w Krakowie zakupiło pierwsze egzemplarze. W ciągu kolejnych trzech lat zakupiono w łącznie 130 autobusów. Zakończenie eksploatacji miało miejsce w dniu 25 marca 2009 roku.