Tele-bus

W poniższych dniach:
24.12.2022  przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 8.00-16.00
25.12.2022  przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych  8.00-16.00
26.12.2022  przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych  8.00-16.00
01.01.2023  przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych  10.00-18.00

Pozostałe kanały zamawiania (aplikacja, strona) pozostają bez zmian.

 

Co zyskuje pasażer ?

 

Dzięki usłudze Tele-bus pasażer:

O  Zyskuje możliwość ustalenia z przewoźnikiem czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży. Zatem nie musi dostosowywać się do rozkładów jazdy.

O  Ma dowolność wyboru przystanku początkowego i końcowego podróży w obszarze obsługiwanym przez Tele-bus.

O  Nie traci niepotrzebnie czasu w oczekiwaniu na przyjazd autobusu