Tele-bus

 

 

Co zyskuje pasażer ?

 

Dzięki usłudze Tele-bus pasażer:

O  Zyskuje możliwość ustalenia z przewoźnikiem czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży. Zatem nie musi dostosowywać się do rozkładów jazdy.

O  Ma dowolność wyboru przystanku początkowego i końcowego podróży w obszarze obsługiwanym przez Tele-bus.

O  Nie traci niepotrzebnie czasu w oczekiwaniu na przyjazd autobusu