Obowiązek informacyjny Tele-bus

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie (31-060).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy numer  95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L nr 119).

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi TELE-BUS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usługi TELE-BUS

Przetwarzanie danych jest niezbędne do skorzystania z usługi TELE-BUS.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu poinformowania administratora o chęci zaprzestania korzystania z usługi oraz przez okres 5 lat od ostatniego skorzystania z usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiadające za serwis oprogramowania związanego z realizacją usługi TELE-BUS.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl