Regulamin usługi Tele-bus

1.   Usługa Tele-bus jest usługą transportu na żądanie, świadczoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie na podstawie umowy zawartej z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie.

2.    Usługa Tele-bus jest realizowana w oparciu o zamówienia pasażerów i polega na ich przewozie w rejonie Kraków Płaszów – Rybitwy pomiędzy przystankami dedykowanymi dla usługi Tele-bus.

3.    Usługa jest świadczona w dniach: poniedziałek – piątek w godz. od 5:30 do 23:00, w soboty, niedziele oraz w dni świąteczne w godz. od 6:00 do 23:00.

4.    Zamówienia na wykonanie usługi można składać:

a.    telefonicznie w dniach: poniedziałek – piątek w godz. od 6:30 do 21:00 oraz soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. od 7:00 do 21:00 pod numerami telefonów +48 800 54 17 17 (połączenie bezpłatne) +48 12 254 17 17 (połączenie z telefonów komórkowych)

b.    lub całodobowo przy użyciu aplikacji „TELE-BUS Kraków” lub strony  https://telebus.mpk.krakow.pl/TelebusBooking

5.    Warunki składania zamówień i realizacji usługi:

a)    zamówienie na usługę Tele-bus można złożyć nie później niż 30 min. przed jej planowanym rozpoczęciem i nie wcześniej niż 14 dni przed planowaną podróżą z zastrzeżeniem, że zamówienia składane telefonicznie, obejmujące zakres godzinowy od godz. 21:30 do godz. 23.00 danego dnia, składane w danym dniu, muszą być złożone do godz. 21:00, a obejmujące poranny zakres godzinowy do godz. 07:30 muszą być złożone dnia poprzedniego do godz. 21:00. Ww. ograniczenie nie obejmuje zamówień składanych przy użyciu aplikacji mobilnych i strony www.

b)     liczba zamówień na usługę Tele-bus złożonych jednego dnia wynosi 5 zamówień bez względu na użyty kanał komunikacji (telefon, aplikacja mobilna, strona www).

c)    zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, o ile w czasie wynikającym z zamówienia są dostępne miejsca w pojeździe oraz jeśli przyjęcie zamówienia do realizacji nie spowoduje opóźnień w realizacji już przyjętych zamówień o więcej niż 5 minut.

d)    komunikat potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji jest wysyłany jako wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez pasażera, chyba że pasażer składał zamówienie za pomocą aplikacji lub strony www i wtedy potwierdzenie jest wysyłane zgodnie z preferencjami ustalonymi przez pasażera w aplikacji lub narzędziu www, tj. SMS lub wiadomość e-mailowa.

e)    komunikat przypominający o planowanym przyjeździe wraz z informacją o godzinie  przyjazdu autobusu na przystanek początkowy jest wysyłany jako wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez pasażera na 15 minut przed planowanym przyjazdem autobusu, chyba że pasażer składał zamówienie za pomocą aplikacji lub strony www i wtedy potwierdzenie jest wysyłane zgodnie z preferencjami ustalonymi przez pasażera w aplikacji lub narzędziu www.

6.     Wszelkie uwagi dotyczące jakości usługi Tele-bus można zgłaszać e-mailowo na adres skargi@mpk.krakow.pl  lub pisemnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków.