Szkolenia

 
Ośrodek Szkolenia prowadzi kursy dla kandydatów:
- na motorniczych.


Ponadto Ośrodek Szkolenia prowadzi kursy:


- bhp dla różnych grup zawodowych, prowadzone w systemie stacjonarnym, seminaryjnym, samokształceniu kierowanym oraz instruktażowym,


Odbiorcom naszych szkoleń gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć, kompetentnych praktyków-wykładowców, a także sprawną organizację, miłą obsługę i konkurencyjne ceny."

Kontakt

Ośrodek Szkolenia MPK SA w Krakowie,
ul. Jana Brożka 7,
tel. 012-254-11-66, 012-254-11-36, e-mail: osrodek.szkolenia@mpk.krakow.pl