Wnioski, skargi, pochwały

 

  
 
Uwaga: wszelkie zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną, zawierające w adresie lub w treści słowa powszechnie uznane za obraźliwe oraz zgłoszenia anonimowe tj. niepodpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego, nie będą rozpatrywane. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
 
   Szanowni Państwo,



       Zanim wypełnicie Państwo formularz skarg, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą listą tematów, które nie należą do kompetencji MPK S.A. w Krakowie.

 

  1. Sprawy, z którymi pasażerowie powinni zwracać się do Zarząd Dróg Miasta Krakowa:

·  problemy związane z infrastrukturą (tory i sieć trakcyjna), np.:zatrzymanie tramwaju z powodu przeciążenia trakcji, żądanie usunięcia kabli podtrzymujących trakcję tramwajową
z budynków mieszkalnych, zły stan torowisk itp.

·    kwestie dot. modernizacji, remontów i naprawy dróg, budowy zatok przystankowych.

  1. Tematy znajdujące się w gestii Zarządu Transportu Publicznego:

·   kwestie związane z zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie liczby kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, badanie potoków pasażerskich, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach (badanie napełnień w ramach optymalizacji przewozów), zbyt duże ograniczenia komunikacji w porze wieczornej i nocnej

·      sprawy organizacji komunikacji miejskiej na czas remontów np.: organizacja objazdów, ustalenie nowych tras, lokalizacja przystanków, określenie częstotliwości kursowania linii

·   sprawy ustawiania nowych przystanków, nowych zadaszeń i nowych wiat oraz przesunięć przystanków

  1. Tematy znajdujące się w gestii Zarządu Transportu Publicznego i Rady Miasta Krakowa:

·         sprawy cenników biletów, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, nowych nominałów biletów

 

MPK S.A. w Krakowie nie zajmuje się kontrolą biletową. Wszystkie skargi dotyczące kontroli powinny być kierowane do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 

„Uprzejmie informujemy, że linie miejskie: 102, 103, 106, 109, 136, 142, 152, 159, 178, 189*, 192, 193, 413, 442, 501, 578, linie nocne 603, 612 (razem 18 linii) są obsługiwane przez prywatnego przewoźnika Mobilis Sp. z o. o.

 

 

Uwagi dodatkowe:

1)     * Od 2 września 2023 linię 189 obsługuje:

  • W dni powszednie – MPK S.A. w Krakowie,
  • W soboty i święta – Mobilis Sp. z o.o.

2)     Od 3 lutego 2024 obsługa linii zastępczej 730 została przekazana do MPK S.A. w Krakowie”.


email: krakow@mobilis.pl


 

Wnioski

Skargi

Pochwały