Zakres działania MPK

 

Informacje o usłudze przewozowej świadczonej przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

 

MPK S.A. w Krakowie realizuje usługę przewozową na podstawie umowy na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie podpisanej z Gminą Miejską Kraków. Za organizację transportu miejskiego jest odpowiedzialny Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

 

Za co odpowiada MPK S.A. w Krakowie?

1. Przewóz pasażerów

To najważniejsze i podstawowe zadanie MPK S.A. w Krakowie 

Krakowski przewoźnik dba o to, aby pasażerowie  bezpiecznie, komfortowo i szybko podróżowali. MPK S.A. w Krakowie systematycznie kupuje nowoczesne, niskopodłogowe autobusy i tramwaje.

Część linii autobusowych miejskich obsługuje prywatny przewoźnik, firma Mobilis, który odpowiada za jakość przewozu na obsługiwanych przez siebie połączeniach. 

2. Dystrybucja biletów

Dodatkowym zadaniem MPK S.A. w Krakowie jest zapewnienie odpowiedniej dystrybucji biletów. Aby ułatwić zakup biletu pasażerom, MPK S.A. w Krakowie uruchomiło system Krakowskiej Karty Miejskiej, dzięki któremu bilet można kupić w automatach stacjonarnych zlokalizowanych w różnych punktach miasta oraz w automatach mobilnych zamontowanych w pojazdach MPK S.A. w Krakowie.

 

Co wykracza poza kompetencje MPK S.A. w Krakowie?

1. Lokalizacja przystanków

Wszystkie decyzje dotyczące ustalania lokalizacji nowych przystanków w mieście leżą w kompetencjach Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.  Dotyczy to również organizacji i funkcjonowania przystanków podczas remontów.

2. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów

O tym, jak często kursują tramwaje i autobusy, decyduje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

3. Zmiany tras komunikacji miejskiej

Wszelkie decyzje w sprawie zmian tras autobusów i tramwajów są podejmowane przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. To ta jednostka decyduje o wydłużeniu albo skróceniu linii. W kompetencjach ZTP jest również wyznaczanie tras objazdowych podczas remontów. 

4. Uruchamianie nowych linii

Taką decyzję może podjąć tylko Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, który odpowiada za organizację komunikacji miejskiej na terenie całej aglomeracji Krakowskiej, a więc miasta Kraków oraz kilkunastu okolicznych gmin, do których kursują autobusy MPK S.A. w Krakowie.

5. Ustalanie cen biletów

O cenach biletów i ulgowych przejazdach decyduje Rada Miasta Krakowa, od której zależy czy taryfa biletowa zostanie zmieniona.

6. Kontrola biletów

Od lipca 2023 roku podmiotem uprawnionym do kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.