OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

28.04.2023 Sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12 - 3 szt

Data zakończenia:22.05.2023 09:05:00
Status: zakończony
Znak sprawy: PN.233.1.2023

Ogłoszenie o sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12

 

lp

marka

nr wewn

 nr rej.

r. prod.

typ silnika

EUROx

numer VIN

skrzynia biegów

przebieg km

cena minimalna netto

wadium

1

Solaris Urbino 12 III

BU852

KR126HC

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1621

VOITH D 854.5

1028694

18400

1800

2

Solaris Urbino 12 III

BU855

KR837HA

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1624

VOITH D 854.5

1007517

18400

1800

3

Solaris Urbino 12 III

BU872

KR309HW

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BOO6910

VOITH D 854.5

1251242

18400

1800

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na każdy licytowany autobus na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2).

 

Termin składania ofert: 22.05.2023 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).

Ofertę kupna należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S. A. w Krakowie (parter) ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 22.05.2023 do godziny 8:30, w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę opisanej:

„Przetarg na sprzedaż autobusów. Nie otwierać przed dniem 22.05.2023r. godz. 9:00”

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2023 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów). Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.

 

Informacje na temat stanu technicznego, miejsca oględzin i odbioru:
Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Kornela Makuszyńskiego 34
Szczepaniak Piotr tel.: 12 254 17 03 lub 887 708 130 e-mail: pszczepa@mpk.krakow.pl
Oględziny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Informacje na temat przetargu:
Dubiel Kamil tel.: 12 254 15 37 lub 885 341 651 e-mail: kdubiel@mpk.krakow.pl

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Szczegóły dotyczące sprzedaży autobusów dostępne są w Regulaminie przetargu – do pobrania w załącznikach.

 

Formularz oferty (załącznik 1) – do pobrania w załącznikach

Oświadczenie (załącznik 2) - do pobrania w załącznikach