OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

03.07.2024 Sprzedaż pojazdów Toyota Auris - 3 szt.

Data zakończenia:25.07.2024 09:07:00
Status: rozpoczęty
Znak sprawy: PN.233.2.2024

     

Ogłoszenie o sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Toyota Auris

 

Lp.

Marka i model

Nr wew.

Nr rej.

R. prod.

Typ silnika

EURO x

Numer VIN

Przebieg km

Cena min. netto

Wadium netto

1

Toyota Auris

R04

KR 1AJ04

2017

Benzyna (hybryda)

EURO 6

SB1MS3JE80E338891

271547

 37000

3700 

2

Toyota Auris

R05

KR 1AJ05

2017

Benzyna (hybryda)

EURO 6

SB1MS3JEX0E338844

255115

 37000

3700 

3

Toyota Auris

R06

KR 1AJ06

2017

Benzyna (hybryda)

EURO 6

SB1MS3JE10E339090

266259

 37000

3700 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na każdy licytowany pojazd na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2).

 

Termin składania ofert: 25.07.2024 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).

Ofertę kupna należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S. A. w Krakowie (parter) ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 25.07.2024 do godziny 8:30, w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę opisanej:

Przetarg na sprzedaż Toyota Auris. Nie otwierać przed dniem 25.07.2024 r. godz. 9:00

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2024 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów). Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.

 

Informacje na temat stanu technicznego i odbioru:
Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10
Maciej Machniewicz tel.: 504 022 333 e-mail: mmachnie@mpk.krakow.pl
Oględziny tylko i wyłącznie w piątki w godzinach 11:00 - 13:00 po wcześniejszym kontakcie.

 

Informacje na temat przetargu:
Kamil Dubiel tel.: 12 254 15 37 lub 885 341 651 e-mail: kdubiel@mpk.krakow.pl

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Szczegóły dotyczące sprzedaży pojazdów dostępne są w Regulaminie przetargu – do pobrania w załącznikach.

 

Formularz oferty (załącznik 1) – do pobrania w załącznikach

Oświadczenie (załącznik 2) - do pobrania w załącznikach