Usługi dodatkowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1997 r., po przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.MPK Spółka Akcyjna wchodzi w skład Krakowskiego Holdingu Komunalnego i jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej realizującym zadania własne gminy.Podstawowym celem działalności Spółki jest realizacja usług przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji krakowskiej.Poza usługami z zakresu komunikacji zbiorowej Spółka prowadzi również inną działalność usługową, gospodarczą i handlową. Od 1 sierpnia 2006 r. działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest w oparciu o "Umowę na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie", w tym w zakresie niezbędnym do realizacji projektu Zintegrowany Transport Publiczny w aglomeracji krakowskiej etap I działania 1,6 ZPORR:

 

  1. świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie w zakresie przewozów tramwajowych,
  2. świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie w zakresie przewozów autobusowych,
  3. świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie w zakresie usług wspomagających.

 

W umowie tej określone są między innymi: wielkość pracy przewozowej w trakcji tramwajowej i autobusowej, liczba i numeracja linii komunikacyjnych a także przebieg ich tras. Umowa określa również liczbę taboru każdej trakcji kierowanego do ruchu, podstawowe standardy jakości jakie musi spełniać realizowana usługa, a także reguluje sposób finansowania zleconej usługi. Na mocy tej umowy MPK S.A. prowadzi również usługi wspomagające takie jak: dystrybucja i inne.

Naprawa i remonty

Stacja kontroli pojazdów

Szkolenia

Wynajem sal w Centrum Konferencyjnym MPK SA

NIERUCHOMOŚCI - wynajem, sprzedaż